GÜZELDERE & BALKAN HUKUK BÜROSU
ENGLISH
 
 
 
FAALİYET ALANLARI

» Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

» Ticaret Hukuku

» Sözleşme Hukuku

» Birleşme ve Devralmalar

» Rekabet Hukuku

» Fikri Mülkiyet Hukuku

» İş Hukuku

» Dava / Uyuşmazlık Çözümü / İcra

» Gayrimenkul Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukukun her alanında hizmet vermekte olan Güzeldere & Balkan   kurumsal yönetime ilişkin her türlü hukuki danışmanlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır.

Büromuzun sunmakta olduğu hizmetler aşağıda bulunan alanları da içerir:

  • Şirket ve irtibat bürosu kuruluşları;
  • Yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık;
  • Yerli ve yabancı hissedarlar arası hisse devri ve sermaye artırımı yapılması da dahil yabancı yatırımcı şirketlerin yeniden yapılandırılması;
  • Hissedarlık sözleşmeleri hazırlanması;
  • Genel kurul düzenlenmesi; genel kurullarda müvekkilin temsil edilmesi ve yönetim kurulu   kararı hazırlanması ve ana sözleşme tadillerinin yapılması;
  • Vekaletname düzenlenmesi ve imza sirkülerinin hazırlanması
  • İflas ve tasfiye sürecinde danışmanlık hizmetleri verilmesi
 

 

 

 
   
Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı