GÜZELDERE & BALKAN HUKUK BÜROSU
  ENGLISH
 
 
 
Arşivdeki Haberler

 
 
  [ 2021 ] [ 2020 ] [ 2019 ] [ 2018 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]  
2022                  
2021 [ 2020 ] [ 2019 ] [ 2018 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 29.09.2021 ]
 
[ 20.09.2021 ]
 
[ 25.08.2021 ]
 
[ 24.08.2021 ]
 
[ 19.08.2021 ]
 
[ 14.06.2021 ]
 
[ 14.06.2021 ]
 
[ 27.05.2021 ]
 
[ 27.05.2021 ]
 
[ 27.05.2021 ]
 
[ 27.05.2021 ]
 
[ 21.05.2021 ]
 
[ 19.04.2021 ]
 
[ 09.04.2021 ]
 
[ 05.04.2021 ]
 
[ 05.04.2021 ]
 
[ 02.04.2021 ]
 
[ 23.03.2021 ]
 
[ 16.03.2021 ]
 
[ 11.03.2021 ]
 
[ 09.03.2021 ]
 
[ 08.03.2021 ]
 
[ 26.02.2021 ]
 
[ 16.02.2021 ]
 
[ 10.02.2021 ]
 
[ 08.02.2021 ]
 
[ 25.01.2021 ]
 
[ 25.01.2021 ]
 
[ 12.01.2021 ]
12.01.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmış “Whatsapp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu” hakkında hazırlamış olduğumuz bilgi notuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
 
2020 [ 2019 ] [ 2018 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 25.12.2020 ]
 
[ 16.11.2020 ]
 
[ 09.11.2020 ]
 
[ 09.11.2020 ]
 
[ 03.11.2020 ]
 
[ 02.11.2020 ]
 
[ 28.10.2020 ]
 
[ 13.10.2020 ]
 
[ 02.10.2020 ]
 
[ 01.10.2020 ]
 
[ 25.09.2020 ]
 
[ 10.09.2020 ]
 
[ 08.09.2020 ]
 
[ 20.08.2020 ]
 
[ 10.08.2020 ]
 
[ 04.08.2020 ]
 
[ 24.07.2020 ]
 
[ 01.07.2020 ]
 
[ 30.06.2020 ]
 
[ 30.06.2020 ]
 
[ 30.06.2020 ]
 
[ 03.06.2020 ]
 
[ 27.05.2020 ]
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt kapsamında hizmet sağlayıcılar için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2020’den, 31 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiştir. İlgili kayıt işlemleri, https://iys.org.tr üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
 
[ 22.04.2020 ]
 
[ 22.04.2020 ]
 
[ 14.04.2020 ]
 
[ 08.04.2020 ]
 
[ 04.04.2020 ]
 
[ 03.04.2020 ]
 
[ 02.04.2020 ]
 
[ 02.04.2020 ]
 
[ 01.04.2020 ]
 
[ 31.03.2020 ]
 
[ 23.03.2020 ]
 
[ 23.03.2020 ]
 
[ 23.03.2020 ]
 
[ 12.02.2020 ]
 
[ 21.01.2020 ]
 
[ 08.01.2020 ]
 
[ 07.01.2020 ]
 
[ 07.01.2020 ]
 
[ 07.01.2020 ]
 
[ 07.01.2020 ]
 
[ 07.01.2020 ]
 
[ 02.01.2020 ]
 
[ 01.01.2020 ]
[ 2020 ] 2019 [ 2018 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 05.09.2019 ]
 
[ 08.07.2019 ]
 
[ 25.01.2019 ]
 
[ 16.01.2019 ]
[ 2020 ] [ 2019 ] 2018 [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 14.12.2018 ]
 
[ 02.11.2018 ]
 
[ 01.11.2018 ]
 
[ 11.10.2018 ]
 
[ 10.10.2018 ]
 
[ 20.09.2018 ]
 
[ 15.09.2018 ]
[ 2020 ] [ 2019 ]

[ 2018 ]

2016 [ 2015 ] [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 30.11.2016 ]
 
[ 09.05.2016 ]
Sabit telefon hizmeti kapsamında Ev Avantaj tarife ve kampanyalarında uygulanan fiyatlandırma yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sırasında, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Rekabet Kurumu'na sunduğu birtakım bilgi ve belgelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunun değerlendirilmesi neticesinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye 7.551.953,95.-TL idari para cezası verilmiştir.
 
[ 07.04.2016 ]
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete yayınlanmıştır. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olup, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunun uygulanması için gerekli teknik alt yapısının ve uygulamasını yürütecek kurulun henüz teşekkül etmemiş olması nedeniyle, kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şartları içeren bazı hükümler ile uygulayıcılara ilişkin bazı hususları içeren ilgili maddeler altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Konu ile ilgili herhangi bir soru ya da yorumunuz bulunması halinde, bizlere info@guzeldere-law.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. GÜZELDERE & BALKAN HUKUK BÜROSU
[ 2020 ] [ 2019 ]

[ 2018 ]

[ 2016 ] 2015 [ 2014 ] [2013 ]     [Başa Dön]
[ 10.12.2015 ]
2014 hesap dönemi brüt satışları 10.000.000.-TL ve üzeri olan; EPDK’dan lisans alan (bayilik lisansı hariç); alkol içeren ürünler, kolalı gazozlar, tütün içeren sigaralar vb. ürünleri imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildiğini hatırlatırız.
 
[ 26.03.2015 ]
 
[ 01.02.2015 ]
 
[ 29.01.2015 ]
[ 2020 ] [ 2019 ]

[ 2018 ]

[ 2016 ] [ 2015 ] 2014 [2013 ]     [Başa Dön]
[ 10.12.2014 ]
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 6552 sayılı Torba Yasa kapsamında, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Detaylı bilgi notumuzu info@guzeldere-law.com adresinden talep edebilirsiniz.
 
[ 03.12.2014 ]
 
[ 27.11.2014 ]
 
[ 28.05.2014 ]
 
[ 08.05.2014 ]
[ 09.04.2014 ]
 
[ 18.03.2014 ]
 
[ 18.03.2014 ]
 
[ 18.03.2014 ]
 
[ 25.01.2014 ]
Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2014 tarihli 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile değiştirilen tebliğin 14. Maddesine, Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemece feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanan şirketlerin tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin bir fıkra eklenmiştir. Buna göre (i) Tasfiye memurunca yapılan çağrıya rağmen alacaklıların bir bildirimde bulunmaması ve şirketin herhangi bir mal varlığının olmaması ya da şirketin bilgi ve belgelerinin tasfiye memuruna verilmemesi veya bunlara tasfiye memurunca erişilememesi hallerinde, durum ticaret sicil müdürlüğüne bildirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın unvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesinde ilan edilir. (ii) Tasfiye memurunca hazırlanan bilançoya göre şirket borçlarının varlığından fazla olması halinde, durum tasfiye memuru tarafından derhal alacaklılara bildirilir. Yapılacak bildirimde, şirketin iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde alacaklıların mahkemeye başvurmaları ve bu başvurunun yapıldığının kendisine bildirilmesi istenir. Bu süre içinde mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde, tasfiye memurlarının başvurusu üzerine şirket veya kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir ve bu durum Sicil Gazetesinde ilan edilir.
 
[ 25.01.2014 ]
 
[ 23.01.2014 ]
[ 2020 ] [ 2019 ] [ 2018 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] 2013     [Başa Dön]
[ 30.12.2013 ]
Faturada bulunması gerekli zorunlu unsurlar ile bazı mükelleflere getirilen e-fatura ve e-defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu hakkında açıklamalarımızı içeren hukuki bilgi notumuza internet sitemizin “makaleler” başlıklı bölümünden ulaşabilirsiniz.
 
[ 30.12.2013 ]
 
[ 06.12.2013 ]
 
[ 25.10.2013 ]
 
[ 30.09.2013 ]
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27 Eylül 2013 tarihinde yayınladığı Genelge uyarınca, şirket pay sahiplerinin üçüncü kişilerden olan alacaklarını şirkete sermaye olarak koymaları halinde, ayni sermaye koyma durumunun mahkemece tayin edilecek bilirkişinin düzenleyeceği bir raporu gerekli kılmaktadır. Aynı Genelge uyarınca, pay sahibinin doğrudan şirketten olan alacağını şirkete sermaye olarak koyması halinde ise, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya bağımsız denetime tabi şirketlerde söz konusu denetçi raporu yeterli kabul edilmektedir.
 
[16.08.2013 ]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
 
[ 29.07.2013 ]
Rekabet Kurumu’nun, teşebbüsler arasındaki uzmanlaşma anlaşmalarını düzenleyen 2013/3 sayılı Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, 26 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Yeni yayınlanan Tebliğ ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinden muaf tutulan yeni bir grup yaratılmış oldu. Uzlaşma anlaşmalarının yanı sıra Rekabet Kurumu’nun sigorta sektörü, teknoloji transfer anlaşmaları, motorlu taşıtlar sektörü, AR-GE anlaşmaları ve genel olarak dikey anlaşmalar ile ilgili olmak üzere toplam altı grup muafiyet tebliği bulunmaktadır.
 
[ 01.07.2013 ]
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 29 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’i uyarınca, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale getirilmeleri için öngörülen süre 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
[ 17.05.2013 ]
 
[ 03.05.2013 ]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın Serbestleştirilmesine İlişkin Kanun hakkındaki makalemize web sitemizin “Makaleler” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 
[ 22.04.2013 ]
Türkiye Dikey Anlaşmalarda Minimum Fiyat ve Leegin Kararı başlıklı makaleye "Makaleler" linkimizden ulaşabilirsiniz.
  [Başa Dön]
   
 
© Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı
Gizlilik Politikası