GÜZELDERE & BALKAN HUKUK BÜROSU
  ENGLISH
 
 
   

 

    Mayıs 2000’den bu yana İstanbul’da faaliyet göstermekte olan Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır. Hukukun her alanında hizmet vermekte olan büromuz, özellikle şirketler ve sözleşmeler hukuku, birleşme ve devralmalar, doğrudan yabancı yatırımlar, rekabetin korunması hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, iş hukuku, dava ve icra takibi alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermekte olup, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak şirketlere hem KVKK hem de GDPR ile uyumluluk süreçlerinde hizmet sunmaktadır.

   Hukuk büromuzun avukatları, Türk üniversiteleri ve yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerden alınmış lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptirler. Müvekkilleri Türk ve çok uluslu kurum ve kuruluşlardan oluşan Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu; başta otomotiv, televizyon ve sinema yapımcılığı, medya & eğlence, hızlı tüketim malları, kozmetik, enerji, doğal kaynaklar, inşaat, telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir.

HABERLER

 
[ 25.12.2023 ]
 
[ 07.12.2023 ]
 
[ 01.11.2023 ]
Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan ve 31 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile; sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları ile 2020-2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmamasına yönelik düzenlemenin süresi, 01.01.2024 tarihinden 01.01.2025 tarihine uzatılmıştır.
 
[ 01.11.2023 ]
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği’nde yapılan ve 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit etmiştir. Bu oranlar, Resmi Gazete’nin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
[ 31.07.2023 ]
 
[ 25.05.2023 ]
 
[ 02.09.2022 ]
 
[ 08.08.2022 ]
 
[ 09.03.2022 ]
 
[ 22.02.2022 ]
 
[ 30.09.2021 ]
 

Arşiv
 
 
© Güzeldere Balkan Göçen Avukatlık Ortaklığı. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı
Gizlilik Politikası